PLAZMA I PRP TERAPIJAHome

Naše telo ima moć da regeneriše tkivo na svim delovima tela. Matične ćelije rade to svakodnevno i zato su one veoma bitne komponente našeg organizma.

Primena sopstvene krvi u svrhu lečenja u medicini, poznata je već 100 godina.
PRP tretman (platelet rich plasma ) je tretman koji podrazumeva primenu faktora rasta i matičnih ćelija sopstvene krvi (krvne plazme). Ovaj medicinski zahvat koristi moć koju imaju trombociti i faktori rasta u krvi. Trombociti predstavljaju relativno nediferencirane ćelije. Ova osobina je od velike koristi pa trombocit može da se pretransformiše u ćelije tkiva gde je aplikovan.U zglobnoj šupljini dobija karakteristike hondrocita, što u krajnjem ishodu popravlja površinu zglobne hrskavice. Uz hijaluronsku kiselinu, koja se nalazi u preparatu vezuje se i taloži na defektnim mestima zglobne površine, čineći je glatkom i bezbolnom. U predelu hvatišta tetiva trombocit poprima karakteristike kolagenih ćelija i popravlja strukturu hvatišta tetiva( enteziti, teniski lakat). Kod povreda i prekida tetiva a najčeće Ahilove tetive, trombociti u sklopu PRP terapije dobijaju obeležja i karakteristike fibrocita te na taj način obezbeđuju sigurno zarstanje tetive bez operacije. Postoji primena kod odloženog tipa zarastanja preloma kosti u kom slučaju dolazi do aktiviranja procesa osteogeneza tj. buđenje procesa zarastanja preloma.

Matične ćelije imaju još veći potencijal transformacije i građenja ćelija i tkiva u kome se one apliciraju, i samim tim njihov efekat je veći i bolji od PRP terapije. Njihovo polje primene je isto.

U ortopediji se ovakva terapija najčešće koristi kod degenerativnih promena na zglobovima.

Cilj terapije je da spreči dalje propadanje zgloba i delimično regeneriše oštećeno tkivo, naročito hrskavicu, pa na taj način pacijent ima znatno manje tegobe. Mogu da se tretiraju svi zglobovi bez izuzetka, a najčešće koleno, kuk, rame i skočni zglob.

U zavisnosti od indikacije, lekari Poliklinike Medicus će odrediti terapiju i način njenog sprovođena u cilju postizanja najboljih rezultata.

KAKO IZGLEDA PRP TRETMAN?

Za PRP metodu nije potrebna nikakva specijalna priprema. Prvo se uzme uzorak krvi od klijenta (oko 10ml).Zatim se krv pripremi i izdvoji tečni deo krvi (plazma sa trombocitima).Izdvojena plazma se ubrizgava direktno u tretirano područije(zglob ili tetiva).
Ovim postupkom se na priordan način podstiče regeneracija i oporavak tkiva

i hrskavice.

KOLIKO TRAJU EFEKTI?

To zavisi i od Vaših životnih navika, oštećenja  hrskavice,zglobova i tkiva. Nije moguće tačno odrediti vreme trajanja efekata, jer ono zavisi od niza spoljašnjih faktora na koje mi ne možemo utiicati, ali možemo ublažiti.

KOLIKO JE POTREBNO TRETMANA? 

Vaš doktor ce proceniti koliko je potrebno tretmana. 


Tretman traje oko 30 min.