NAŠA MISIJA JE VAŠE ZDRAVLJE!

Internistički pregled je veoma važan!!!

Podrazumeva anamnezu,klinički pregled,merenje krvnog pritiska,pregled laboratorijskih analiza,EKG i po potrebi ostale dijagnostičke metode i terapijske procedure, radi sagledavanja celikupnog zdravlja čoveka!!!

Redovnim internističkim pregledom mogu se otkriti teške bolesti u ranom stadijumu, kada je izlećenje moguće i u većini slučajeva vrlo uspešno!

Internista je specijalista za unutrašnje bolesti i posmatra čoveka kao jedinku što znači da se kod interniste mogu pregledati pacijenti koji imaju probleme sa bolestima jednog ili više organskih sistema:

 • bolesti srca i krvnih sudova.
 • digestivne bolesti ili
 • bolesti organa za varenje,
 • bolesti ostalih stomačnih organa,
 • bolesti endokrinih i egzokrinih žlezda,
 • bolesti ishrane i metabolizma/,
 • pankreas, šećerna bolest,
 • poremećaj masti,
 • osteoporoza,
 • štitasta, paraštitasta žlezda,
 • nadbubreg, hipofiza…,
 • bolesti krvi i limfnih žlezda,
 • bolesti i poremećaji bubrežne funkcije,
 • bolesti organa za disanje,
 • organa za kretanje,
 • reumatološke bolesti i bolesti starenja.

Važnost internističkog pregleda je zbog toga velika jer bolesti napadaju najčešće više organskih sistema.

Internista će pregledati čoveka kao celinu, uraditi dodatnu potrebnu dijagnostiku i sprovesti odgovarajuće terapijske procedure.

Svaka hipertenzija neće ići kardiologu,ne tretira se svaki stomačni bol kod gastroentrologa i svaka limfna žlezda kod onkologa.

Kod interniste na prvoj liniji biće rešene ove i većina drugih bolesti.