LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Poliklinika Medicus u saradnji sa svojom partnerskom laboratorijom nudi pacijentima više od 4000 visokospecificnih analiza. Vaš biološki materijal obrađivaće stručni tim na najboljoj laboratoriskoj opremi i uz pomoć najboljih reagenasa proizvođača kao sto je ROCHE, Siemens, Zeiss, Sysmex, Horiba, Awareness technology, Orgentech, bioMerieux i mnogi drugi. Budite uvereni da će Vaši rezultati biti pouzdani i stići u najkraćem mogućem roku, što uz mogućnost elektronskog izdavanja rezultata smanjuje utrošak Vašeg vremena.